Phiên bản mới nhất của ứng dụng ModSkinLol.VN

Hướng dẫn LOL Sea, Hàn


1. Đầu tiên vào file LMHT trong máy của bạn tìm GameData/Apps/LoLVN/Air

2. Tìm file lol.properties ( đối với Win Xp ) ( mở với notepad )File Lol ( đối với Win 7-8 )

Rồi các bạn xóa hết code trong đó rùi chép đè code phía dưới này vào

( Khi muốn chuyển Server Sea )

host=prod.lol.garenanow.com

xmpp_server_url=chat.lol.garenanow.com

xmpp_accept_self_signed_cert=true

startChat=true storeEnabled=true

enableTutorialGame=true

lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php

ladderURL=http://lol.garena.com/ladders

helpURL=http://lol.garena.com/support

lq_uri=https://lq.lol.garenanow.com

( Khi muốn chuyển Server Hàn Quốc )

host=prod.kr.lol.riotgames.com

xmpp_server_url=chat.kr.lol.riotgames.com

lq_uri=https://lq.kr.lol.riotgames.com

rssStatusURLs=null

regionTag=kr

lobbyLandingURL=http://landing.leagueoflegends.co.kr/

featuredGamesURL=http://spectator.kr.lol.riotgames.com/observer-mode/rest/featured

storyPageURL=http://www.leagueoflegends.co.kr/launcher/journal.php

ladderURL=http://www.leagueoflegends.co.kr

platformId=KR

ekg_uri=https://ekg.riotgames.com

riotDataServiceDataSendProbability=1.0

( Khi muốn chuyển Server TAIWAN )

host=prodtw.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chattw.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.tw/pvpnet_landing
ladderURL=http://lol.garena.tw/ladders
helpURL=http://lol.garena.tw
lq_uri=https://loginqueuetw.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lol.garena.tw/story/index.php?game_box=true

loadModuleChampionDetail=true

 

( Khi muốn về Server Việt Nam )

host=prodvn.lol.garenanow.com

xmpp_server_url=chatvn.lol.garenanow.com

xmpp_accept_self_signed_cert=true

startChat=true

storeEnabled=true

enableTutorialGame=true

lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php

ladderURL=http://lienminh.garena.vn/

helpURL=http://lienminh.garena.vn/support

lq_uri=https://lqvn.lol.garenanow.com

storyPageURL=http://lienminh.garena.vn/

loadModuleChampionDetail=true

—————————————————–

Nhớ là thoát hẳn Garena rồi hãy thay code nhé. Modskinlol.vn có thể hoạt động ở mọi server thuộc Garena 😀

Tags:mode skin lol vn, Mod Kin LOL LMHT, chuyển sever lol, cach chuyen sever lol, code sever han quoc lol, day cach mod skin lol, lol sea, cách chơi lol rank hàn, sdt dki ben han co can dki chinh chu de lap nick lol k, lol modeskin, lq_uri=https://loginqueuetw lol garenanow com, lol han타i, làm sao qua sever hàn, lol han quoc, lmht sever hàn, lam the nao de co the choi lien minh sever han quoc, lap nick garena sv hàn, liên minh huyền thoại sever hàn quốc, lien minh huyen thoai viet nam thuoc sever nao, lienminh gảe, lienminh garena com, lienminh garena han, Lmht sea co tu nam nao, Mod sever lol, mod skin garena lol, tol hang quoc, trang chu garena han quoc, trang chu lol sever han quoc, tuong lmht teemo mod skill, www modeskin lol vn com