Phiên bản mới nhất của ứng dụng ModSkinLol.VN

Hướng dẫn LOL Sea, Hàn


1. Đầu tiên vào file LMHT trong máy của bạn tìm GameData/Apps/LoLVN/Air

2. Tìm file lol.properties ( đối với Win Xp ) ( mở với notepad )File Lol ( đối với Win 7-8 )

Rồi các bạn xóa hết code trong đó rùi chép đè code phía dưới này vào

( Khi muốn chuyển Server Sea )

host=prod.lol.garenanow.com

xmpp_server_url=chat.lol.garenanow.com

xmpp_accept_self_signed_cert=true

startChat=true storeEnabled=true

enableTutorialGame=true

lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php

ladderURL=http://lol.garena.com/ladders

helpURL=http://lol.garena.com/support

lq_uri=https://lq.lol.garenanow.com

( Khi muốn chuyển Server Hàn Quốc )

host=prod.kr.lol.riotgames.com

xmpp_server_url=chat.kr.lol.riotgames.com

lq_uri=https://lq.kr.lol.riotgames.com

rssStatusURLs=null

regionTag=kr

lobbyLandingURL=http://landing.leagueoflegends.co.kr/

featuredGamesURL=http://spectator.kr.lol.riotgames.com/observer-mode/rest/featured

storyPageURL=http://www.leagueoflegends.co.kr/launcher/journal.php

ladderURL=http://www.leagueoflegends.co.kr

platformId=KR

ekg_uri=https://ekg.riotgames.com

riotDataServiceDataSendProbability=1.0

( Khi muốn chuyển Server TAIWAN )

host=prodtw.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chattw.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.tw/pvpnet_landing
ladderURL=http://lol.garena.tw/ladders
helpURL=http://lol.garena.tw
lq_uri=https://loginqueuetw.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lol.garena.tw/story/index.php?game_box=true

loadModuleChampionDetail=true

 

( Khi muốn về Server Việt Nam )

host=prodvn.lol.garenanow.com

xmpp_server_url=chatvn.lol.garenanow.com

xmpp_accept_self_signed_cert=true

startChat=true

storeEnabled=true

enableTutorialGame=true

lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php

ladderURL=http://lienminh.garena.vn/

helpURL=http://lienminh.garena.vn/support

lq_uri=https://lqvn.lol.garenanow.com

storyPageURL=http://lienminh.garena.vn/

loadModuleChampionDetail=true

—————————————————–

Nhớ là thoát hẳn Garena rồi hãy thay code nhé. Modskinlol.vn có thể hoạt động ở mọi server thuộc Garena 😀

Tags:mode skin lol vn, Mod Kin LOL LMHT, chuyển sever lol, cach chuyen sever lol, day cach mod skin lol, cách chơi lol rank hàn, lol sea, code sever han quoc lol, đổi sever lol, lq_uri=https://loginqueuetw lol garenanow com, lol modeskin, lol han타i, đổi server lol, lol han quoc, Lmht sea co tu nam nao, lienminh garena han, lienminh garena com, lienminh gảe, lien minh huyen thoai viet nam thuoc sever nao, liên minh huyền thoại sever hàn quốc, Mod sever lol, mod skin garena lol, mod skt1 skil, đổi mã lmht, www modeskin lol vn com, tuong lmht teemo mod skill, trang chu garena han quoc, tol hang quoc, tai mod skin lmht, tai garena han quoc